Beleidsnota 2013-2018

Het bestuur verwoordt in haar meerjarenplan de beleidsdoelstellingen voor 2008-2012. Hiertoe vertrekt zij vanuit een missie.
De missie van het gemeentebestuur geeft aan waar het gemeentebestuur in de toekomst naar toe wil, wat het gemeentebestuur voor en samen met haar burgers wenst te bereiken.
"Het gemeentebestuur is uw partner in de ontwikkeling van Langemark-Poelkapelle tot een aantrekkelijke en financieel gezonde gemeente, waar het goed is om te leven en te vertoeven.
Wij willen een open en aanspreekbare organisatie zijn waarin een professioneel team van bestuurders en medewerkers zich inzetten om u een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden."
 
Voor 2008-2012 werden, vertrekkende uit de missie, 7 beleidsdoelstellingen geformuleerd:
  • De klantgerichte dienstverlening verhogen
  • Efficiëntie van de gemeentelijke diensten verhogen
  • Langemark-Poelkapelle mooier maken : werken aan de ruimtelijke kwaliteit
  • Een sociaal beleid uitbouwen
  • Beheersbaarheid verhogen van het gemeentelijk patrimonium
  • Streven naar een integraal waterbeleid
  • Het versterken van het gemeenschapsleven Stimuleren van actieve betrokkenheid