Bestuursakkoord 2018

Hieronder kan je beleidsprioriteiten van het bestuursprogramma 2019-2024 van het nieuwe bestuur nalezen:

 • Dorpskernen
  • Dorpskernhernieuwing in Langemark afwerken
  • Riolering Bikschote fase 3 (eindfase)
  • Riolering Gistelhofstraat
  • Focus op veiligheid en leefkwaliteit
  • Groenplan
 • Opmaak mobiliteitsplan
  • Zwaar verkeer
  • Verkeersveiligheid Madonna
  • Betere fietsgemeente : aanleg nieuwe fietspaden oa:
   • Poelkapelle vs Langemark
   • Canadien vs Zonnebeke
  • Aandacht voor zorgbehoevenden
   • Voorzieningen ouderenzorg uitbreiden
   • Zekerstellen betaalbare dienstverlening
   • Project “wonen met zorg” verder uitwerken
  • Oplossing BKO Poelkapelle
  • Wooninbreidingsprojecten met voldoende mogelijkheid voor residentiële woningen.
  • Ondersteuning verenigingsleven
   • Herziening subsidies en/of gebruik accommodatie en faciliteiten
   • Jeugdwerking stimuleren
   • Synergie zoeken met de basisschool Poelkapelle voor de bouw van recreatieve sportaccommodatie
   • Accomodatie
  • Financieel beleid
   • Investeringen ifv financiële draagkracht en draagvlak bij bevolking
   • Exploitatieuitgaven onder controle houden