Op 15 januari  kwam het Bijzonder Comité Sociale Dienst in nieuwe constellatie bijeen. In dit comité zetelen namens de CD&V fractie  Marleen Soete als voorzitter en leden Maddy Bouden, Doris Dereyne en Sophie Vandenbussche. Daarnaast zetelen ook namens de N-VA fractie Sylvie Vankeirsbilck en Tristan Bruynsteen en namens Tope8920 Katty De Jaeger.

■Het bijzonder comité neemt de beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie.

■Het bijzonder comité bekrachtigt de beslissingen van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst in dringende gevallen. Het betreft de beslissingen van de voorzitter genomen tot dringende hulpverlening “in dringende gevallen en binnen de perken bepaald door het huishoudelijk reglement van het bijzonder comité voor de sociale dienst”.

■Het bijzonder comité kan omtrent het gemeente- of OCMW-beleid op sociaal vlak een niet-bindend advies geven aan het college, het vast bureau, de gemeenteraad of de OCMW-raad. Dit kan op verzoek maar ook op eigen initiatief.

We wensen dit nieuwe team alvast veel succes in hun inzet voor de zwaksten uit onze samenleving!