Verkiezingsprogramma 2012

Een enthousiaste en dynamische ploeg staat voor u klaar om het gevoerde beleid verder te zetten

 

De voorbije jaren werd al heel wat gerealiseerd in Langemark-Poelkapelle zodat het een aangename gemeente is om in te wonen, te werken of te vertoeven.
De continuïteit in het politiek beleid heeft er voor gezorgd dat alle projecten volgens een duidelijke prioriteit afgewerkt werden.
Ook nu werden al heel wat voorbereidingen getroffen naar nieuwe investeringen. CD&V Langemark-Poelkapelle heeft duidelijk de ambitie om onze gemeente verder te besturen.

 

{ iedereen inbegrepen } daar gaan wij voor

Vanuit onze missie willen wij, samen met een enthousiaste ploeg medewerkers, verder werken aan een Langemark-Poelkapelle waar het goed is om te leven, wonen of ontspannen.
Daarbij willen wij niemand uitsluiten, {iedereen inbegrepen} vormt dan ook de inzet van onze campagne.
Jong of oud, zorgbehoevend of actieve sporter, gezinnen of alleenstaanden, iedereen moet zich goed voelen in Langemark-Poelkapelle!

 

Kernpunten van ons programma
4V’s = Een gemeenschap die verbindt, vooruitziet, verzorgt en versterkt

Mensen moeten op elkaar kunnen rekenen. Alle mensen hebben een gemeenschap nodig waarin ze zich kunnen ontplooien, die hen beschermt als het moeilijk gaat, waarin men voor elkaar zorgt. Een gemeenschap die verbindt, vooruitziet, verzorgt en versterkt

 

Verbinden en ontmoeten

 • Betaalbaar wonen voor jonge gezinnen
 • Aangepaste seniorenhuisvesting
 • Vrijwilligers blijven ondersteunen in hun initiatieven en werk

 

Vooruitzien

 • Blijven investeren in onze toekomst: kinderen en jongeren
 • Eigentijdse infrastructuur voor kunstonderwijs en jeugdbeweging
 • Ondernemerschap blijven ondersteunen

 

Verzorgen

 • Een sociaal huis voor iedereen
 • Een eigentijds aanbod ouderenzorg

 

Versterken

 • Werken aan aantrekkelijke dorpskernen
 • Verder bouwen aan een uitgebreide en toegankelijke dienstverlening
 • De efficiëntie van de gemeentelijke organisatie blijven verhogen