Afwerken wat wij begonnen zijn


Dat willen wij doen door
• De afwerking van een mooie en aangename dorpskern in Langemark
• De uitbouw van 1 efficiënte en aanspreekbare gemeentelijke administratie in een toegankelijk gebouw
• De gedurfde keuze voor nieuwe bestemmingen zoals kinderopvang en consultaties van Kind & Gezin
in de kerk van Poelkapelle, met respect voor de liturgie. Door deze keuze kan de basisschool op 1
locatie in de Nieuwplaats komen.
• De aanleg van groene en goed onderhoudbare begraafplaatsen

HUIDIG COLLEGE

FIETSPLEZIER

Niet langer de aanwezigheid van de auto, maar die van de fiets moet de norm zijn. Dat lukt alleen als mensen zich in een veilige en fietsvriendelijke omgeving kunnen bewegen.

Niet langer de aanwezigheid van de auto, maar die van de fiets moet de norm zijn. Dat lukt alleen als mensen
zich in een veilige en fietsvriendelijke omgeving kunnen bewegen.
Daar zorgen wij voor door
• Investering in nieuwe comfortabele fietspaden
• Aanmoediging (bewegwijzering) van alternatieve fietswegen ipv drukkere verbindingswegen
• Een (digitaal) registratie- en beloningssysteem om kinderen te stimuleren om met de fiets naar school te gaan
• Aankoop van snelheidsborden om automobilisten van overmatige snelheid bewust te maken
• Opleiding voor fietsers zowel op het vlak van de wegcode als van fietsbehendigheid
• Doorsteken voor fietsers en voetgangers van wijken naar openbare wegen (in het centrum) te voorzien

VOOR EN DOOR MENSEN

Daar zorgen wij voor door
• Optimalisatie van onze ontmoetingscentra
• Verenigingen op regelmatige basis met zaalverantwoordelijken en beleid samen te brengen
• Duidelijke aanspreekpunten bij de gemeentelijke diensten te voorzien
• Resoluut voor een nette en mooie gemeente te kiezen (bebloeming, camera’s, aanpak van zwerfvuil…)
• Onze gedreven ondernemers te ondersteunen om hun bedrijf verder te kunnen uitbouwen

 
ZORG 
Daar zorgen wij voor door
• De verdere uitbouw van de zorgcampus met assistentiewoningen en een dagverzorgingscentrum
• Het dorpsrestaurant 7 dagen op 7 open te houden
• Verdere investering in onze buitenschoolse kinderopvang
• Ondersteuning van gezinnen in armoede